Lezingen

foto7

Ik sta voor je klaar

phone.png

+32 492 20 83 63

Je bent op zoek naar een spreker voor een boeiende lezing rond één van de onderstaande thema's?

Misschien ben ik wel de spreker die jij zoekt.

Ik word vaak omschreven als "enthousiast" en dat klopt ook. Geen saaie uiteenzettingen dus maar een inzichtrijke, inspirerende en interactieve lezing. On of offline. Het kan allemaal. Trouwens, online hoeft geen synoniem voor saai te zijn. Integendeel, ook online kan je mensen inspireren.

Hoe gaat het in zijn werk?

Keynote speeches, interactieve workshops, avondlezingen: ik heb het allemaal al vaak gedaan en vind het allemaal even leuk. En natuurlijk het liefst in't echt maar online kan ook.

 

Leraren, directies, zorgcoördinatoren, ondersteuners, ouders, psychologen : ook alle soorten publiek bezorgde ik al mijn enthousiasme en inspiratie. De ene keer aan een kleine groepje mensen, een andere keer aan grote groep mensen.

Ik werk graag op maat en pas me altijd aan aan mijn publiek. We gaan vooraf in gesprek over wat jij precies wil bereiken en wat ik kan bieden. Op basis daarvan bekijken we samen de praktische kant van de zaak en wat op materieel vlak nodig is.

Er zijn echter grote verschillen in het soort aanvragen dat ik krijg. Een standaard uiteenzetting van een halfuurtje vlakbij vraagt uiteraard een pak minder engagement van me dan het samen en op maat uitwerken van een volledige studiedag. Prijzen zijn daarom altijd bespreekbaar.

Verbindende communicatie bij kinderen

 

Ben je het beu om te roepen naar je kind? Heb je er geen zin meer in om telkens maar opnieuw dezelfde boodschap te moeten herhalen en er niet naar geluisterd wordt?

 

De manier waarop we communiceren met onze kinderen bepaalt in grote mate of ze al dan niet naar ons gaan luisteren - en dit niet vanuit een gehoorzaamheidsstandpunt.

​Praktische tools om echt te luisteren en te verbinden

​Deze toegankelijke en praktische lezing geeft ouders de tools in handen om te leren hoe ze met hun kind kunnen communiceren op een verbindende manier zodat het voor iedereen fijn blijft om in het gesprek aanwezig te zijn.

Samen reiken we de handvaten aan die ouders toelaten om op een constructieve en positieve manier met hun kind te communiceren zodat er wederzijds begrip ontstaat en wat er toe zal leiden dat het kind met plezier gehoord aan je vraag zal geven.

Schermopname%20(17)_edited.jpg
 
pexels-victoria-borodinova-1620616.jpg

Grote emoties bij kleine kinderen

Kinderen kunnen op een heel intense manier emoties ervaren en deze ook tot uitdrukking bellen. Heb je soms als ouder al eens het gevoel gehad dat je niet meer wist wat je moest aanvangen met de driftbui of met de oceaan aan tranen?

​Help je kind zijn emoties beter begrijpen

​Deze toegankelijke en praktische lezing geeft ouders de tools om beter met de verschillende en wisselende emoties van hun kind te leren omgaan.

Samen reiken we de handvaten aan die ouders toelaten om op een constructieve manier met de emoties van hun kind om te gaan en het kind als zodanig ook te helpen zelf hun emoties beter te begrijpen en te beheersen.

 

Hechting tussen ouder & kind

Het lijkt zo “normaal”: je band met je kind. Maar soms krijgen kinderen een moeilijke start in dit leven. Of voelde je als moeder niet verbonden met je kind? Hechting is meer dan iets instinctief, je moet er ook nog eens hard aan werken. En wat doe je als het mis loopt?

​Tips voor een gezonde hechting

​Deze toegankelijke en praktische lezing geeft ouders de tools in handen om aan de slag te gaan rond het hechtingsthema. Samen reiken we de handvaten aan die ouders toelaten om een fijne hechtingsband met hun kind op te bouwen.

pexels-andreas-wohlfahrt-2456327.jpg
 
 
meisje faalangst[329].jpg

Faalangst bij kinderen

Misschien heb je je zoon of dochter wel al eens horen zeggen “Ik kan het niet” of “Ik ben niets waard”. Woorden die door merg en been gaan als ouder. Je merkt dat het zelfbeeld van je kind niet meer is wat het ooit was. Wat kun je doen als je als ouder vaststelt dat je kind faalangst heeft?

​Tips & tricks om een kind te ondersteunen

​Deze toegankelijke en praktische lezing geeft ouders de tools in handen om faalangst te herkennen en de juiste stappen te nemen om hun kind te begeleiden in de overwinning van die faalangst.

Samen reiken we de handvaten aan die ouders toelaten om bij hun kind de ontwikkeling van een groeimindset te stimuleren.

Rouw en verlies bij kinderen en jongeren

 

Verlies en rouw is inherent aan het leven. Ook al willen we kinderen en jongeren hier graag tegen beschermen, ook zij worden geconfronteerd met verschillende vormen van verlies. Rouw is een normaal, natuurlijk en uniek proces dat verloopt met pijn en moeite. 

In deze lezing geven we uitleg over hoe kinderen en jongeren rouwen. We gaan nader in op hoe kinderen en jongeren rouwen vertrekkende vanuit hun ontwikkelingsstadium.

We geven handvatten en concrete tips om kinderen en jongeren die geconfronteerd worden met verlies en rouw te ondersteunen in hun uniek proces.

kinderen_rouw_verlies.jpg
 
scheiding.jpg

Scheiding: samen uit elkaar

Bij een scheiding komt veel kijken. Er valt heel veel te regelen tussen jullie als (voorlopig nog) partners naar weldra individuele ouders van jullie gezamenlijk(e) kind(deren). Over de juridische kant en het financiële luik is er al heel wat informatie beschikbaar en kan je reeds bij heel wat mensen of instanties terecht. 

Maar zijn jullie voldoende ingelicht over de emotionele achtbaan waar jullie mogelijks in terecht kunnen komen? En hoe vertel je je kind dat je gaat scheiden? Staan jullie voldoende stil bij de impact van de scheiding op de kinderen en houden jullie voldoende rekening met zijn/haar stem in dit verhaal?

 

Tijdens deze lezing is er vooral aandacht voor de belevingswereld van je kind in het ganse scheidingsproces. We gaan ook dieper in op de scheidingsboodschap, hoe je kan blijven waken over ieders welbevinden tijdens deze moeilijke periode en vooral wat voor het kind belangrijk is.

 

Zelfvertrouwen bij kinderen

Maakt je zoon of dochter zich soms zorgen? Krijgt je kind de piekerknop niet afgezet? Zie je gedrag waarvan je vermoedt dat er onzekerheid achter verscholen zit? Leiden negatieve gedachten vaak tot buik- of hoofdpijn? We handelen naar onze gedachten, maar hoe leer je jouw kind positief te denken? Uiteraard willen we allemaal dat onze kinderen voldoende zelfvertrouwen hebben. Alleen is dat niet zo vanzelfsprekend voor elk kind. Wat doe je als ouder als je kind weinig zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld heeft, als het gepest wordt?

 

Deze lezing geeft je als ouder de tools in handen om samen met je kind te bouwen aan meer zelfvertrouwen. Je leert hoe je een kind kan helpen meer voor zichzelf te laten opkomen met respect voor anderen.

Creëer-Direct-Meer-Zelfvertrouwen.png
 
puberteit-meisje.jpg

Puberkuren

 

Tijdens de tienerjaren gaat het er vaak pittig aan toe. Op tieners komt er in een recordtijd zoveel op hun af. Het is dan ook niet raar dat tieners soms even de weg kwijtgeraken. En natuurlijk de weerstand naar alles wat met ‘gezag’ te maken heeft. Hoe kan je dan als ouder nog doordringen tot je tiener? Op welke manier kan je verbinding creëren en op een constructieve manier communiceren?

 

Deze lezing vertelt ouders over wispelturige hersenen en hormonen, draaiende ogen, slaande deuren en verschillende keren de eerste keer. Je krijgt eenvoudige tips om het samenleven met tieners vlot te laten verlopen.