't Zonnekind Coachpraktijk

Nala, de Voorleeshond

Nala de Voorleeshond brengt kinderen tot rust: De hond beoordeelt hen niet. Zij brengt hun affectie, liefde en rust.

 

Leren lezen is één, zo niet het belangrijkste onderdeel van het leerproces.

 

Toch is leren lezen niet voor alle kinderen en volwassenen vanzelfsprekend en gemakkelijk. Vooral het hardop voorlezen zorgt vaak voor angst en schaamte.

 

Om het voorlezen makkelijker te maken wordt Nala als voorleeshond ingezet om het proces van leren lezen te ondersteunen.

Voorleeshond brengt kinderen tot rust

Doel

Het is onze fantasie die ervoor zorgt dat we problemen kunnen oplossen. Ik doe heel veel beroep op de fantasie van de kinderen. 

Missie

Creatief denken zorgt ervoor dat problemen op een originele manier aangepakt worden.

Visie

Ieder kind is uniek. Heeft zijn eigen authenticiteit. Samen gaan we zoek naar wat dat allemaal inhoudt.

Kwalificaties

Het leven is al serieus genoeg dus af en toe eens lachen of gek doen moet kunnen. 

De rol van een Voorleeshond

Een voorleeshond is een hond welke door zijn aanwezigheid een kind of volwassene kan ondersteunen bij de ontwikkeling of verbetering van leesvaardigheden. Van een voorleeshond wordt naast de basisvaardigheden  vooral verwacht dat de hond veel geduld en rust in zich heeft.  

Een voorleeshond geeft door lichaamstaal en mimiek geen waardering of afkeuring ten aanzien van de kwaliteit van het lezen. Hierdoor kan men zich sterker voelen en kan het voorlezen met grote sprongen vooruit gaan.

Interacties tussen mens en dier kunnen zowel bij volwassenen als bij kinderen vele positieve effecten teweeg brengen.

 

Er is zowel nationaal als internationaal veel onderzoek gedaan naar de effecten van de omgang tussen mensen en dieren, zowel op fysiek, sociaal, emotioneel als cognitief gebied.

 

Een aantal van de meest bekende positieve resultaten van de interactie tussen mens en dier zijn:

  • Een verlaging van de hartslag en bloeddruk en een algemeen kalmerende werking.

  • Stimulering van geestelijke capaciteiten zoals het geheugen en communicatieve vaardigheden.

  • Stimulering van de ontwikkeling van het inlevingsvermogen in anderen (met name bij kinderen).

  • Stimulering en prikkeling van de zorgvaardigheden.

  • Mensen ervaren een gevoel van verbondenheid en verbinding met een ander.

  • Positief effect op het gevoel van eigenwaarde. Een dier oordeelt of veroordeelt niet.

  • Vermindering in afleiding waardoor concentratie toeneemt.

  • Bevordert de openheid tussen mensen.
     

Wanneer een kind of volwassene moeite heeft met voorlezen wordt dit makkelijker gemaakt wanneer er tijdens het voorlezen een hond aanwezig is. Een hond oordeelt en veroordeelt niet, geeft geen commentaar en laat de persoon zelf het leestempo bepalen. Het maakt de sessie luchtiger en Wij bieden voorleessessies aan voor zowel kinderen als volwassenen in bibliotheken, scholen, naschoolse opvang en peuterspeelzalen. Naast deze locaties is er in onderling overleg ook de mogelijkheid om één op één begeleiding te krijgen.

 

Leren Lezen en het voordeel van een voorleeshond

Het leren lezen kan voor kinderen een enorme uitdaging zijn, laat staan het hardop voorlezen. Kinderen van allerlei leeftijdsgroepen kunnen op Nala beroep doen.

 

De sessie zal per kind verschillend zijn en zal aansluiten op de behoeften van het kind. Het is toegankelijk voor alle kinderen maar vooral kinderen met autisme, mutisme, dyslexie, stotteren, concentratie problemen (luistertherapie), ADHD, ADD of faalangst kunnen veel baat hebben bij deze voorleesactiviteit.

Een voorleessessie kan ook plaatsvinden in opdracht van een therapeut/logopedist. Gedurende deze sessies worden alle bevindingen genoteerd, welke vervolgens worden gerapporteerd aan de therapeut.

 

De hond zal gedurende de activiteit niet optreden als therapeut maar zal dienen als ondersteuning van de therapie. Door inzet van de hond wordt ernaar gestreefd bepaalde vooraf gestelde doelen eerder te bereiken dan zonder de inzet van de hond.

Een sessie met een voorleeshond vervangt GEEN logopedie of andere therapiesessies. Het is louter een ondersteunende sessie om het voor het kind gemakkelijker te maken om te leren lezen en bepaalde angsten te overwinnen.