Trauma

Een trauma is een onverwerkte (heftige) gebeurtenis in het verleden. Een trauma ontstaat door een heftige gebeurtenis die je zag of meemaakte en die je als levensbedreigend ervaarde. Trauma is dus voor iedereen anders. Vaak denken we als we het woord "Trauma" horen meteen aan de grote trauma ervaring zoals misbruik en fysiek geweld.

Kinderen kunnen op verschillende manier trauma ervaren. Wat belangrijk is, is dat het trauma (h)erkend wordt en dat er ruimte gemaakt wordt voor de heling van het trauma.

Daar kan 't Zonnekind prima bij helpen. Op een lichte en begripvolle manier krijgt het kind de kans om het trauma te kaderen, te verwerken en een plaats te geven om tenslotte de heling te laten plaats vinden.

Enkele voorbeelden van Trauma

Rouw 

Het meemaken van een verlies van een dierbaar iemand of een huisdier kan voor een kind emotionele problemen met zich meebrengen. Rouwen is het verwerken van verdriet. Intens verdrietig zijn hoort bij rouwen, net zoals bang zijn, schuldgevoelens, opluchting, … erbij horen. Rouwen is een verwerkingsproces op langere termijn en kinderen doen dit op een andere manier dan volwassenen. Het is belangrijk dat een kind op een goeie manier kan omgaan met zijn verdriet.

Scheiding

Een scheiding roept bij kinderen en jongeren veel uiteenlopende gevoelens op. Na de scheiding laten sommigen veel verdriet zien maar ook angst voor de onbekende situatie en soms ook boosheid naar de ouders toe, voor het creëren van deze nare situatie of het in de steek laten van de andere ouder.

Ieder kind of jongere heeft zijn eigen manier van reageren. Dit wordt beïnvloed door een hoop factoren waaronder de leeftijd van het kind, de relatie met de ouders en de manier waarop de ouders het kind steunen tijdens de scheiding.

Pesten

Bij pesten wordt het vermogen om mensen te vertrouwen aangetast. Pesten is een hechtingstrauma. Men raakt in zo’n geval ernstig uit verbinding met de anderen in je omgeving en, als het langer duurt, ook uit verbinding met jezelf.

Ik leer het kind hoe hij belemmeringen kan overwinnen die hem nu nog tegenhouden om werkelijk zijn echte, stralende zelf te zijn.

Hechtingsproblematiek

Deze kinderen bevinden zich vanuit hun adoptie/pleegstatus in een specifieke situatie. Sommige van hun symptomen dienen dan ook in dit licht gezien worden. Loyaliteitsconflicten, hechtingsproblemen, aanpassingsproblemen,…zijn problemen die bij die kinderen veel voorkomen. De oorzaak hiervan licht bij het trauma dat het kind vaak al op jonge leeftijd heeft moeten doormaken: geen warm nest om in op te groeien.

Misbruik

Kinderen die misbruik meegemaakt hebben kunnen daar ook op volwassen leeftijd nog gevolgen van ondervinden.  Daarom is het erg belangrijk dat een kind zo snel mogelijk professionele hulp krijgt bij het verwerken en plaatsen van het misbruik.

Contacteer mij

't Zonnekind CV

Vanessa Lauwers

Maria Coolstraat 76

2223 Heist op den Berg

BE0666.814.325

logo groepspraktijk.jpeg

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van 't Zonnekind. Je krijgt maar een nieuwsbrief als ik effectief ook nieuws heb :-)