Tarieven coaching particulieren

Intakegesprek (live of online): 60 euro. 

Duurtijd: tussen 1u en 1,5u

Het intakegesprek gebeurt aan de hand van een op voorhand ingevulde vragenlijst door de ouders. 
Het doel van het intakegesprek is om de hulpvraag te definiëren en het bekomen van een stappenplan dat aan de hulpvraag beantwoord, om zo het kind weer te laten stralen.

Straaltraject Faalangst: nu voor 474 euro ipv 555 euro 

Dit traject bevat:

* Intakegesprek met ouder en kind

* Faalangstanalyse (afzonderlijk van traject: 147 euro)

* Stappenplan

* 6 individuele coachsessies met het kind binnen een periode van max.12 weken

* Online masterclass in de Zonnekind Academy: Faalangst bij mijn kind?!

* Evaluatie met kind en ouder na het aflopen van de individuele coachsessies

Straaltraject Hoogsensitiviteit: nu voor 397 euro ipv 487 euro 

Dit traject bevat:

* intakegesprek

* Hoogsensitiviteitsanalyse

* Stappenplan

* 6 individuele coachsessies met het kind binnen een periode van max. 12 weken

* Evaluatie met kind en ouder na het aflopen van de individuele coachsessies

 

Faalangstanalyse 

Bestaande uit: intakegesprek ouder & kind , de analyse en rapportage a.d.h.v. een persoonlijk gesprek met ouder en kind inclusief stappenplan): 147 euro

 

Hoogsensitiviteitsanalyse

Bestaande uit: intakegesprek ouder & kind , de analyse en rapportage a.d.h.v. een persoonlijk gesprek met ouder en kind inclusief stappenplan): 147 euro

Individuele (feedback)coachsessies met kind of ouder: 40 euro (1 uur)

Overlegmomenten met school, CLB of andere diensten: 50 euro per begonnen uur (hier zit ook de nodige administratieve verwerking bij).

Observatie thuis of op school: 50 euro per begonnen uur (+vervoersonkosten)

Administratiekosten (bv. emails of telefoons met andere diensten ter ondersteuning van de begeleiding van het kind: 25 euro per begonnen half uur

Schriftelijk verslag: 75 euro (enkel op verzoek van geneesheer, school, CLB...)

Vervoersonkosten worden in rekening gebracht boven een afstand van 5 km. Hiervoor wordt 0.35 euro per kilometer aangerekend.

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw.

 

Coaching wordt momenteel nog niet terugbetaald door de mutualiteiten.

BETALING

Betaling gebeurt uitsluitend digitaal: Payconiq of Bancontactapp of via gestructureerde mededeling die na de coachsessie wordt doorgemaild naar de cliënt.

ANNULATIEVOORWAARDEN COACHING

Annulatie kan kosteloos tot 36 uren voor de afspraak.

 

Indien je ons echter niets laat weten of minder dan 36 uren op voorhand ons informeert dat de afspraak niet kan doorgaan, dan zijn we verplicht het hele bedrag aan te rekenen.

Op www.tzonnekind.com/tarieven vind je steeds de geldende tarieven