Traumasensitief onderwijs: omdat elk kind een kans verdient om begrepen te worden

In onze Vlaamse scholen lopen meer kinderen met een traumatische ervaring rond dan we denken.

Een ongeluk, een scheiding, het verlies van een (groot)ouder, pesten, emotionele of lichamelijke verwaarlozing, mishandeling en ga zo maar door. Te vaak wordt er van deze kinderen verwacht om 'normaal' mee te draaien op school. 

Trauma kan concentratieproblemen, gedragsproblemen en leerproblemen met zich meebrengen. Men viseert het gedrag van het kind zonder verder te kijken naar een oorzaak die dieper ligt dan het gedrag dat met het blote oog zichtbaar is.

De training "Traumasensitief onderwijs' biedt leerkrachten kennis over de achtergrond van trauma, de gevolgen ervan voor de ontwikkeling van het kind en hoe je er mee kunt leren omgaan. Vanuit jouw rol als leerkracht kan jij het verschil maken.

Ouders vertellen...

L.W. - mama van L, 12 jaar

"Ik wou je bedanken voor alles wat je hebt betekend de laatste maanden. Niet alleen voor L. maar ook voor ons als gezin. Door jouw positieve ontwapenende maar toch directe aanpak heb je op korte tijd veel duidelijkheid en hulp kunnen brengen."

LERAAR ALS COACH

In deze training nemen we de begeleidende rol van de leerkracht onder de loep.

wat vraagt het van leerkrachten om leerlingen te coachen in hun leerproces.

Onderwerpen die aan bod komen:

- wat is een coach?

- wat betekent coachen in een klascontext?

- het belang van de juiste mindset

- welke coachvaardigheden heb je nodig? enz.

Er wordt veel aandacht besteed aan de praktijk zodat je als leerkracht op het einde van de dag weet hoe jij je rol als coach kunt opnemen. Er is een aangename afwisseling tussen theorie en praktijk aan de hand van rollenspellen.

PREVENTIEF ANTI-PEST BELEID

Pesten is een probleem dat in alle Vlaamse scholen voorkomt. Te vaak merkt ik nog dat het stiefmoederlijk behandeld wordt en dat de pester er mee weggeraakt en de het gepeste kind commentaar krijgt: "je moet maar tegen een duw kunnen." Neen, iedereen heeft het recht op grenzen. Pestproblematiek ontstaat omdat grenzen niet worden gerespecteerd.

Ik maak samen met de school een anti-pest beleid op met protocol en zet in op preventie d.m.v. verbinding te creëren tussen de kinderen. De training hier rond bevat onder meer volgende thema's:

- het definiëren van pesten en het herkennen van pestgedrag

- hoe als leerkracht reageren op pester/gepeste

- het opmaken van een anti-pest protocol

- het opmaken van een anti-pest beleid en het uitdragen hiervan naar leerlingen en ouders door bv klassessies

- hoe leerlingen met elkaar op een verbindende manier kunnen omgaan (praktische tools)

Contacteer mij

't Zonnekind CV

Vanessa Lauwers

Maria Coolstraat 76

2223 Heist op den Berg

BE0666.814.325

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van 't Zonnekind. Je krijgt maar een nieuwsbrief als ik effectief ook nieuws heb :-)