top of page

Een vlotte schoolstart zonder druk en faalangst

"Mama, waarom moet ik weer naar school?" De zomerse dagen zijn voorbij, en voor veel kinderen betekent dit het begin van een nieuw schooljaar. Terwijl ouders en onderwijsprofessionals zich vaak richten op het curriculum en de prestaties, is het van groot belang om te erkennen dat de start van een nieuw schooljaar voor kinderen zelf een complexe mix van emoties met zich meebrengt. Of ze nu voor het eerst naar school gaan of al ervaren zijn in het schoolleven, het is cruciaal om de schoolstart zonder onnodige druk te laten verlopen. In dit artikel aflevering deel ik inzichten en waardevolle tips voor een vlotte schoolstart zonder druk en faalangst.


De Beleving van een Kind: Nieuwe Avonturen en Oude Angsten

Stel je voor dat je een kind bent, vol verwondering en nieuwsgierigheid, en dat je aan de vooravond staat van een nieuw schooljaar. Terwijl sommige kinderen opgewonden zijn over het terugzien van vrienden en het ontdekken van nieuwe dingen, ervaren anderen een mengeling van emoties. Een nieuw schooljaar kan betekenen dat ze zich moeten aanpassen aan nieuwe leraren, klasgenoten en routines. Dit kan angst en onzekerheid met zich meebrengen, vooral als ze al gevoelig zijn voor faalangst.

Ongemerkt of onbewust kunnen we als volwassenen soms de emotionele signalen van kinderen negeren of minimaliseren. "Ach, het is maar een beetje zenuwen. Dat hoort erbij," zeggen we dan. Hoewel het waar is dat enige spanning rondom een nieuwe schoolstart normaal is, is het van cruciaal belang om te begrijpen dat de buikpijn, angsten en nachtmerries die sommige kinderen ervaren, dieper kunnen liggen dan oppervlakkige zenuwachtigheid.


De Kracht van Validatie en Erkenning

Wanneer we de emotionele ervaringen van kinderen bagatelliseren, kunnen we onbewust bijdragen aan het onderdrukken van hun gevoelens. Kinderen leren dan dat hun gevoelens er niet toe doen of dat ze zichzelf niet serieus moeten nemen. Dit kan op lange termijn leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen, moeite met het uiten van emoties en zelfs depressieve gevoelens.

Aan de andere kant kan het erkennen van de gevoelens van een kind en het bieden van een veilige ruimte om deze te uiten, een positieve impact hebben op hun emotionele ontwikkeling. Als ouders en onderwijsprofessionals hebben we de mogelijkheid om het vertrouwen van kinderen op te bouwen en hen te leren dat hun gevoelens waardevol zijn.


Het Gevaar van Bagatellisering

Wanneer we buikpijn en angst afdoen als overdreven reacties, sturen we het verkeerde signaal naar kinderen. We leren hen indirect dat het niet oké is om zich kwetsbaar op te stellen en om hulp te vragen wanneer ze het nodig hebben. Dit kan leiden tot het internaliseren van emoties, waarbij ze hun zorgen voor zichzelf houden uit angst om niet serieus genomen te worden.

Daarnaast kunnen ontkennende reacties ervoor zorgen dat kinderen hun emoties onderdrukken, wat op de lange termijn kan resulteren in psychosomatische klachten of zelfs angststoornissen. Het is belangrijk om te onthouden dat kinderen nog steeds aan het leren zijn hoe ze met hun emoties moeten omgaan, en het is aan ons om hen de juiste tools aan te reiken.


Empathie en Begrip Cultiveren

In plaats van te negeren of te minimaliseren, is het van onschatbare waarde om empathie en begrip te tonen. Wanneer een kind klaagt over buikpijn of angst, neem dit dan serieus. Stel vragen, luister aandachtig en probeer te begrijpen wat erachter zit. Misschien is het niet alleen de schoolstart, maar is er ook iets anders aan de hand dat hun emoties triggert.

Door empathie te tonen, leren we kinderen dat hun gevoelens belangrijk zijn en dat ze niet alleen staan in hun ervaringen. Dit versterkt hun emotionele veerkracht en helpt hen om positieve manieren te vinden om met hun gevoelens om te gaan.


De Rol van Onderwijsprofessionals

Onderwijsprofessionals hebben een bijzondere verantwoordelijkheid om een ondersteunende en begripvolle omgeving te creëren. Het kan verleidelijk zijn om de nadruk te leggen op het schoolse aspect en de emotionele behoeften van kinderen over het hoofd te zien. Echter, een klaslokaal waarin kinderen zich gehoord en begrepen voelen, is een omgeving waarin ze beter kunnen leren en groeien.


Als een kind klaagt over buikpijn of angst, is het niet genoeg om simpelweg te zeggen dat het snel zal overgaan. Luister naar hun verhaal, vraag door en neem de tijd om hun gevoelens te valideren. Door kinderen te laten zien dat hun welzijn belangrijk is, creëer je een basis van vertrouwen en respect.


Inspireren tot Openheid en Acceptatie

Laten we als volwassenen het voorbeeld geven van openheid en acceptatie van emoties. Door onze eigen gevoelens te delen en te laten zien dat het oké is om over moeilijke emoties te praten, moedigen we kinderen aan om hetzelfde te doen. Dit legt de basis voor een gezonde emotionele ontwikkeling en het vermogen om met uitdagingen om te gaan.


Laat ons begrijpen dat het negeren van buikpijn, angsten en nachtmerries een potentieel schadelijke boodschap kan sturen naar kinderen. Laten we in plaats daarvan kiezen voor empathie, begrip en een veilige ruimte waarin kinderen zich vrij voelen om hun gevoelens te uiten.


De Faalangstmonsters Ontwaken

Gedurende de zomervakantie zijn faalangstmonsters vaak op de achtergrond gebleven. Maar naarmate het nieuwe schooljaar nadert, kunnen ze weer wakker worden en zich manifesteren in fysieke symptomen zoals buikpijn, angsten en nachtmerries. Deze symptomen zijn signalen dat kinderen zich zorgen maken over hun prestaties, acceptatie door leeftijdsgenoten en de verwachtingen van volwassenen. Het is van groot belang om als ouder of onderwijsprofessional deze signalen serieus te nemen en er adequaat op te reageren.


Tips voor Ouders: Een Zachte Overgang Faciliteren

· Open Communicatie: Creëer een open dialoog met je kind over hun gevoelens omtrent school. Luister naar hun zorgen en angsten zonder te oordelen. Moedig hen aan om zich uit te drukken en wees empathisch.

· Routines: Begin enkele weken of dagen voor de start van het schooljaar met het geleidelijk aanpassen van de dagelijkse routines. Dit helpt om de overgang naar een schoolroutine soepeler te maken en vermindert stress.

· Positieve Verwachtingen: Benadruk de positieve aspecten van school, zoals het maken van nieuwe vrienden, het leren van interessante dingen en het hebben van leuke ervaringen. Dit kan helpen om de focus weg te halen van negatieve gedachten.

· Zelfzorg: Ondersteun je kind bij het ontwikkelen van zelfzorggewoonten. Leer hen hoe ze met stress kunnen omgaan door middel van ademhalingsoefeningen, ontspanningstechnieken en voldoende slaap.

· Geduld en Erkenning: Geef je kind de ruimte om zich aan te passen. Sommige kinderen hebben meer tijd nodig dan anderen om zich comfortabel te voelen in hun nieuwe schoolomgeving. Erken hun inspanningen en successen, hoe klein ze ook mogen lijken.


Tips voor Onderwijsprofessionals: Een Veilige Ruimte Creëren

· Kennismaking en Team Building: Begin het schooljaar met kennismakingsspelletjes en activiteiten die de groepsdynamiek bevorderen. Dit helpt om een positieve en ondersteunende klasomgeving te creëren.

· Emotionele Educatie: Integreer sociaal emotioneel leren in je lessen. Leer kinderen over emoties, hoe ze ermee kunnen omgaan en hoe ze empathie kunnen tonen ten opzichte van hun klasgenoten.

· Individuele Aandacht: Neem de tijd om elk kind individueel te leren kennen en ik weet dat dat een uitdaging is gezien de (te) grote klassen. Leren kennen betekent dat je zelf gaat observeren en ontdekken en je dus niet blindelings baseert op de toch wel vaak subjectieve verslagen in bijvoorbeeld het leerlingenvolgsysteem. Ontdek hun interesses, sterke punten en uitdagingen. Dit helpt je om beter in te spelen op hun behoeften.

· Positieve Bevestiging: Benadruk in je communicatie en feedback de inspanningen en verbeteringen van de kinderen, niet alleen de resultaten. Dit bevordert een groeimindset en vermindert prestatiedruk.

· Luister en Ondersteun: Stel jezelf open voor gesprekken met kinderen die zich angstig of gestrest voelen. Wees een luisterend oor en bied gepaste ondersteuning aan, zoals doorverwijzen naar schoolpsychologen of counselors indien nodig.


Samen Op Weg naar een Vlotte Schoolstart

Het is essentieel voor ouders en onderwijsprofessionals om samen te werken om kinderen een vlotte schoolstart te bezorgen. Het begrijpen en erkennen van de emotionele uitdagingen waarmee kinderen te maken hebben, vormt de basis van deze samenwerking. Door open communicatie, empathie en het creëren van een ondersteunende omgeving, kunnen we kinderen helpen om met vertrouwen en enthousiasme aan het nieuwe schooljaar te beginnen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om faalangstmonsters te temmen en de weg vrij te maken voor een succesvol en vreugdevol leerjaar.


Voel je vrij om één van onze gratis webinars over diverse thema's (faalangst, hoogsensitiviteit, autisme) te volgen. Je ontdekt het webinaraanbod op onze website.

22 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page