pesten.jpg

Pesten

Elk kind heeft het recht om zichzelf te zijn

Pestgedrag is helaas niet weg te denken uit scholen, sportclubs, jeugdverenigingen enz. Ongeveer 1 op 5 kinderen wordt gepest. In onze ogen is dat een angstaanjagend aantal. Zeker nu ook de laatste jaren cyberpesten een opmars gemaakt heeft.

Bij 't Zonnekind is onze mening dat zowel de pester als het slachtoffer van de pesterijen hulp verdienen.

De pester: je wordt zo niet geboren, je wordt zo gemaakt. Er is een reden waarom je doet wat je doet. Vaak uit onmacht, een overlevingsmodus ten koste van een ander. Het is pesten of gepest worden. De pester straffen is dus niet de oplossing. Er moet preventief ingezet worden op het voorkomen van pestgedrag. De pester moet begeleid worden en geholpen worden in het ontdekken van de oorzaken van het pestgedrag en deze aan te pakken zodat ze niet meer voorkomen. Niemand wordt gelukkig van pesten, ook de pester niet.

Het gepeste kind verdient evenzeer begeleiding en ondersteuning om het pestgedrag boven te komen. Nog te vaak horen we: wat heb jij gedaan om het uit te lokken of het was alleen maar plagen. Pesten heeft een destructief effect op het kind en in sommige gevallen leidt het zelfs tot zelfmoord. Dus wordt je kind gepest of is het gepest geweest? Help het vooruit in het leven door een begeleidingstraject op maat bij 't Zonnekind.