KMO-portefeuille

​'t Zonnekind gcv

Vanessa Lauwers

Maria Coolstraat 76
2223 Schriek
+32 492 20 83 63

welkom@tzonnekind.com

Ondernemingsnummer 0666 814 325
BTW BE 0666 814 325

't Zonnekind is een geregistreerde dienstverlener ( DV.O242081) bij de Vlaamse Overheid (VLAIO)  in het kader van de KMO-portefeuille.

De voorwaarden voor een KMO portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidieregeling van de Vlaamse Overheid. Zij willen hiermee de Vlaamse ondernemers ondersteunen in opleidingen en bijscholing.

Er zijn wel een aantal voorwaarden waar strikt dient aan voldaan te worden door de gebruiker van de portefeuille:

 • De subsidie is enkel van toepassing voor Vlaamse Ondernemers.

 • Hoeveel steun je ontvangt, is afhankelijk van de grootte van je onderneming:

  • Kleine ondernemingen genieten 30% steun

  • Middelgrote ondernemingen genieten 20% steun

  • Het maximale steunplafond bedraagt € 7.500 per jaar

 • BTW komt niet in aanmerking voor de KMO-portefeuille en betaal je rechtstreeks aan de dienstverlener.

 • Het inschrijvingsbedrag voor de opleiding waarvoor KMO-subsidie wordt gevraagd, moet minstens 100 euro bedragen.

 • Een kleine onderneming (KO) heeft minder dan 50 voltijdse werknemers, een jaaromzet van maximum 10 miljoen euro of balanstotaal van maximum 10 miljoen euro. Een middelgrote (MO) heeft 50 tot minder dan 250 voltijdse werk nemers, een jaaromzet van maximum 50 miljoen euro of balanstotaal van maximum 43 miljoen euro. Over het verschil tussen klein en middelgroot vindt u meer info op www.kmo-portefeuille.be. De Vlaamse overheid houdt ook rekening met partner- en verbonden ondernemingen.

 • Je dient de aanvraag van de subsidie te doen voor de start van de opleiding of maximaal 14 dagen na de start ervan.

 • De gevolgde opleiding dient ter ondersteuning van de activiteit vermeld op je handelsregister (NACE-code)

 • De persoon die de opleiding volgt werkt in het bedrijf dat de opleiding aanvraagt.

 • Er dient een 80% aantoonbare aanwezigheid te zijn op de opleiding.

 • Alle communicatie over de afhandeling van uw subsidievraag en de betaling van de dienstverlener verloopt via mail. Zorg er dus voor dat u een correct e-mailadres doorgeeft aan de kmo-portefeuille!

 

Wij moeten dit allemaal nakijken om onze erkenning te behouden.

De werking van de KMO-portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidieregeling.

Dit wil zeggen dat je voor de opleiding van ons een “gewone” factuur ontvangt van het volledige bedrag van de opleiding.

 

Dit is een factuur die je gewoon in je boekhouding kan inboeken en in kosten inbrengen zoals alle andere facturen.

Het verschil zit hem in de betaling van deze factuur. Deze gebeurt in verschillende stappen om subsidie te krijgen.

 1. Je dient eerst een aanvraag in te dienen via 

 2. Als je aanvraag goedgekeurd is, krijg je een uitnodiging om 70% van het factuurbedrag (excl BTW) te betalen aan Sodexho. Zij regelen de betalingen van de KMO-portefeuille

 3. In je KMO portefeuille zal de overheid jouw 70% aanvullen met 30% subsidie, zodat je de factuur kan voldoen.

 4. Je krijgt van ons een factuur Hoofdbedrag + BTW bedrag, met vermelding van je KMO-portefeuille projectnummer

 5. De hoofdsom kan je voldoen door via je KMO portefeuille jouw aandeel 70% en de subsidie 30%, samen over te maken aan ons.

 6. Je doet dit door bij je project op “betalen” te klikken. Opgelet! je dient het volledige bedrag = 100% over te maken aan ons, niet de 70% zoals vaak gedacht

 7. Het BTW bedrag dien je afzonderlijk naar ons en rechtstreeks op onze rekening over te maken. Daar heeft de KMO-portefeuille niets mee te maken. 

Hoe registreer ik mijn bedrijf?

 

Om gebruik te maken van de KMO-portefeuille surf je eerst naar www.kmo-portefeuille.be:

 • je registreert je daar eerst als persoon/beheerder

 • dan registreer je de onderneming

 • vervolgens koppel je de persoon/beheerder aan de onderneming 

 

De registratie gebeurt aan de hand van een elektronische identiteitskaart. De inschrijving voor de opleiding gebeurt via de website van 't Zonnekind. 

Hoe vraag ik een KMO-portefeuille aan? 

De effectieve aanvraag voor de subsidie dient dan te gebeuren via de website https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille.

 

In de mededeling van de projectaanvraag dient de gestructureerde mededeling te worden opgenomen die wordt toegestuurd samen met de factuur.  Het registratienummer 't Zonnekind is DV.O242081

 

Bij het aanvragen van een subsidie wordt gevraagd naar een aantal gegevens over de opleiding:

 

 • Het aantal lesuren

 • De facturatiegegevens

 • Het totale inschrijvingsbedrag

Hoe betaal ik met een KMO-portefeuille?

Je doet je aanvraag en je stort vervolgens eerst zelf 70% van het opleidingsbedrag in de online KMO-portefeuille. Wanneer jouw aandeel verwerkt is, zal de Vlaamse Overheid de subsidie (30%) ook in jouw portefeuille storten, zodat je online het volledige bedrag tot je beschikking hebt.

Je kunt nu de factuur van 't Zonnekind gemakkelijk betalen door middel van een overschrijving vanuit de online KMO-portefeuille. Op dit moment dien je dus opnieuw in te loggen en de opdracht tot betaling te geven.  

 

Opgelet!  Het kan tot 14 kalenderdagen duren vooraleer de betaling effectief op onze rekening staat.

 

Welk bedrag vul ik in bij de subsidieaanvraag?

Bij een nieuwe “project-aanvraag” binnen de KMO portefeuille, zal men je het opleidingsbedrag vragen zonder BTW. Hier dien je het totale opleidingsbedrag in te geven dat je dient te betalen.

 

Welke gestructureerde mededeling gebruik ik voor de aanvraag van de subsidie?

Je vult op de website van de KMO-portefeuille de gestructureerde mededeling en het factuurnummer in.

 

Wat is een vormingsattest?

Cursisten die betalen met de kmo-portefeuille ontvangen na het beëindigen van de opleiding een vormingsattest indien ze het minimum aantal oefeningen hebben gemaakt op het digitale leerplatform.  Als ze ook geslaagd zijn voor het eventuele examen ontvangen ze naast het vormingsattest ook een diploma.

 

Nog andere vragen?

Je vindt de meest recente informatie op de website www.kmo-portefeuille.be.  Je kan als ondernemer ook met je vragen terecht op het gratis nummer 1700 of via e-mail op kmo-portefeuille@vlaanderen.be