top of page
Katrien in coachsessie

SPECIALISATIE AUTISME

Creëer een veilige haven voor kinderen en jongeren met autisme en verrijk hun wereld

We begrijpen dat het ondersteunen van kinderen en jongeren met autisme unieke uitdagingen met zich meebrengt. Mogelijks zijn één of meerdere van de onderstaande punten voor jou herkenbaar:

 • Communicatie vormt vaak een belangrijke hindernis in de klas. Leerlingen met autisme kunnen moeite hebben met het begrijpen van instructies en het uiten van hun behoeften. Als onderwijsprofessional is het van essentieel belang om effectieve communicatiestrategieën te ontwikkelen, zoals het gebruik van visuele ondersteuning en het vereenvoudigen van taal, om de leerlingen te helpen bij het begrijpen en volgen van instructies.

 • Sociale interactie kan ook een uitdaging zijn voor leerlingen met autisme. Ze hebben vaak moeite met het begrijpen van sociale signalen, het aangaan van vriendschappen en het nemen van beurten tijdens gesprekken. 

 • Gedragsproblemen kunnen zich ook voordoen in de klasomgeving. Leerlingen met autisme kunnen impulsief gedrag vertonen, woedeaanvallen hebben of zich juist terugtrekken. Het is belangrijk om gedragsproblemen te begrijpen als communicatiemiddel. Door het identificeren van triggers en het aanbieden van passende ondersteuning, zoals het bieden van rustige ruimtes of het aanleren van emotieregulatietechnieken, kun jij bijdragen aan het bevorderen van positief gedrag.

 • Veel leerlingen met autisme hebben ook te maken met sensorische gevoeligheden. Ze kunnen over- of ondergevoelig zijn voor zintuiglijke prikkels, wat van invloed kan zijn op hun concentratie en comfort in de klas. Als onderwijsprofessional kun je een omgeving creëren, waarbij je rekening houdt met verlichting, geluid en andere zintuiglijke aspecten, om een optimale leeromgeving te bieden.

 • Daarnaast hebben leerlingen met autisme vaak behoefte aan structuur en voorspelbaarheid. Veranderingen in routines of lesmethoden kunnen stress en angst veroorzaken. Het is belangrijk om flexibel te zijn, maar ook om geleidelijk aan veranderingen te introduceren en visuele ondersteuning te bieden om de overgang soepeler te laten verlopen.

Bij onze opleiding tot autismespecialist voor onderwijsprofessionals leren we je effectieve strategieën en interventies die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van kinderen en jongeren met autisme. We helpen je bij het ontwikkelen van de vaardigheden en kennis die nodig zijn om een inclusieve en ondersteunende omgeving te creëren, waarin alle kinderen kunnen gedijen. 

Wat mag van deze opleiding verwachten?

 1. Begrip van autisme: je ontwikkelt een diepgaander begrip van autisme, inclusief de kenmerken, de hersenwerking en de variabiliteit binnen het spectrum. Je leert ook over de impact van autisme op leren, gedrag en sociale interactie.

 2. Individuele aanpak: Je leert hoe je de unieke behoeften en sterke punten van kinderen en jongeren met autisme kunt identificeren en begrijpen. Je ontdekt strategieën om ondersteuning op maat te bieden, rekening houdend met de specifieke context en uitdagingen van elke leerling.

 3. Communicatie en sociale vaardigheden: je leert hoe je effectieve communicatiestrategieën kunt implementeren om de interactie en het begrip van kinderen en jongeren met autisme te verbeteren. Je werkt ook aan het bevorderen van sociale vaardigheden en het ondersteunen van sociale interactie in de klas.

 4. Sensorische gevoeligheden: Je ontdekt hoe je sensorische profielen kunt opstellen om de individuele sensorische gevoeligheden van kinderen en jongeren met autisme in kaart te brengen. Je leert hoe je de klasomgeving kunt aanpassen en ondersteuning kunt bieden om sensorische over & onderprikkeling of ongemak te verminderen.

 5. Gedragsmanagement: Je doet kennis op over probleemgedrag bij kinderen en jongeren met autisme. Je leert hoe je gedragsproblemen kunt identificeren, begrijpen en effectief kunt reageren met behulp van positieve gedragsstrategieën en ondersteunende interventies.

 6. Inclusieve omgeving: Ontdek hoe je een inclusieve en ondersteunende omgeving kunt creëren voor kinderen en jongeren met autisme. 

Het opstellen van een sensorisch profiel is slechts een voorbeeld van een concrete vaardigheid die je gaat leren tijdens de opleiding. Het doel van de Autisme Specialist opleiding is om (onderwijs) professionals uit te rusten met een uitgebreid repertoire aan strategieën en interventies die ze kunnen toepassen om de leerervaring en het welzijn van kinderen en jongeren met autisme te verbeteren.

Opbouw van de opleiding

 • Kindercoaching
  Autisme Vertrekkende vanuit jouw ervaring gaan we opzoek naar oplossingen die jou en je gezin kunnen verder helpen. Katrien helpt je om meer inzicht te krijgen in het gedrag van je kind en hoe je het best met dit gedrag kan omgaan. Ook hoe je door aanpassingen in je thuissituatie meer rust kan creëren. Ik kan ook dienen als aanspreekpunt voor de school van je kind. Samen met jou kunnen we een sensorisch profiel opmaken. Door het laten maken van een sensorisch profiel krijg je inzicht over hoe je kind prikkels verwerkt en erop regeert. Hierdoor kan er gerichter hulp worden geboden. Faalangst Steeds meer kinderen en jongeren worden geconfronteerd met faalangst. De kenmerken van faalangst zijn onder meer buikpijn, hoofdpijn, geen zin om naar school te gaan, concentratie-moeilijkheden, overmatig piekeren, stresssignalen zoals vaak moeten plassen, zweten, hartkloppingen enz. Het faalangstmonster doet heel wat met een kind. Veel volwassenen gaan er vanuit dat de faalangst er wel zal uitgroeien naarmate het kind ouder wordt, maar gebeurt niet. Het faalangstmonster wordt steeds groter en groter en voedt zich met de negatieve doemgedachten van het kind en wint aan sterkte met de jaren. Het zelfvertrouwen van kind gaat recht evenredig naar beneden naarmate het faalangstmonster aan kracht wint. Hoogsensitiviteit Hoogsensitieve kinderen en jongeren hebben vaak een groot inlevingsvermogen, kunnen goed luisteren, zijn warm en trouw. Deze kinderen denken lang na over gebeurtenissen en komen daar later op terug. Zij dragen andere kinderen een warm hart toe en zijn zeer begaan met het welzijn van dierbaren. ​Hoogsensitiviteit is geen stoornis of ziekte! Hoogsensitieve kinderen hebben moeite met het verwerken van prikkels.
 • Sprankelavonden
  Momenteel zijn er geen Sprankelavonden ingepland.
 • Workshops
  Een overzicht van alle geplande workshops voor kinderen en/of ouders vind je in onze agenda.

“"Dankzij deze opleiding heb ik een auti-bril gekregen waardoor ik deze kinderen nog beter kan begrijpen en helpen in hun ontwikkeling. Ik heb heel veel praktische dingen kunnen meenemen naar de klas. De lesgeefster stond ook al paraat om ons te helpen met moeilijke casussen."

Nikita Moras - Kleuterleerkracht

De inhoud van de Autisme Specialist opleiding

Module 1: 
Autisme: de verkenningsfase
 

In deze module duiken we diep in de wereld van autisme. We gaan verder dan alleen de oppervlakkige definitie en nemen de tijd om te begrijpen hoe kinderen met autisme de wereld om hen heen ervaren. We verkennen de complexiteit van autisme en ontdekken waarom het voor deze kinderen zo'n enorme uitdaging kan zijn om hun plaats in de maatschappij te vinden.

 

We duiken dieper in onderwerpen zoals theory of mind, centrale coherentie, contextblindheid en executieve functies. We willen dat je een diepgaand begrip ontwikkelt van de unieke denkprocessen en percepties die vaak samengaan met autisme.

De theoretische kennis wordt ondersteund door praktijkoefeningen en rollenspellen. We willen dat je niet alleen leert over autisme, maar ook echt ervaart en voelt wat het betekent om autisme te hebben. Op deze manier krijg je een waardevol perspectief en ontwikkel je een dieper inzicht in de uitdagingen waarmee zij dagelijks geconfronteerd worden.

Daarnaast gaan we dieper in op het belang van intrinsieke motivatie en hoe faalangst een rol kan spelen bij kinderen met autisme. We onderzoeken de complexe relatie tussen motivatie en angst en leren hoe we een ondersteunende omgeving kunnen creëren die de intrinsieke motivatie van kinderen met autisme stimuleert. 

Kortom, deze module biedt jou de mogelijkheid om autisme op een dieper niveau te begrijpen. We willen je uitdagen om verder te gaan dan oppervlakkige kennis en een echt inzicht te krijgen in de complexiteit van autisme. Door de combinatie van theoretische concepten, praktische oefeningen en diepgaande discussies, zul je uitgerust zijn met waardevolle inzichten en vaardigheden om kinderen en jongeren met autisme effectief te ondersteunen en begeleiden.

Module 2:
Prikkelverwerkingstoornis: een blik achter de schermen
 

Deze module neemt je dieper mee in de intrigerende wereld van prikkelverwerking bij kinderen en jongeren met autisme. We gaan verder dan alleen het oppervlakkige begrip van prikkels en verkennen hoe deze prikkels worden ervaren door individuen met autisme en op welke manier ze hun gedrag beïnvloeden.

Je krijgt inzicht in de complexe manier waarop prikkels worden verwerkt door kinderen en jongeren met autisme. We onderzoeken hoe zintuiglijke prikkels zoals geluid, licht, aanraking en smaak anders kunnen worden waargenomen en geïnterpreteerd. We duiken in de nuances van over- of ondergevoeligheid voor specifieke prikkels en hoe dit kan leiden tot overprikkeling of juist onderprikkeling. Je zult leren hoe sensorische overprikkeling of -onderprikkeling kan leiden tot reacties zoals terugtrekking, impulsief gedrag of juist hyperactiviteit.

Naast het verkennen van prikkelverwerking, brengen we in deze module ook het belangrijke onderwerp van de puberteit ter sprake, waarin seksualiteit en gamen een rol spelen. We begrijpen dat de puberteit een fase is waarin veel veranderingen en uitdagingen plaatsvinden, zowel op lichamelijk als sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast zullen we de rol van gamen bespreken en hoe dit een invloed kan hebben op kinderen en jongeren met autisme tijdens de puberteit. We zullen de positieve en negatieve aspecten van gamen onderzoeken en praktische tips bieden voor het bevorderen van een gezonde balans tussen gamen en andere activiteiten. We zullen ook ingaan op de mogelijke risico's, zoals gameverslaving, en hoe we hiermee kunnen omgaan.

Deze module biedt je een diepgaand inzicht in de wereld van prikkelverwerking bij kinderen en jongeren met autisme. Je zult de complexiteit van hun ervaringen begrijpen en de impact ervan op hun gedrag zien.

Module 3:
Omgaan met agressie

Het is helaas een realiteit dat veel kinderen en jongeren met autisme moeite hebben om te functioneren binnen onze maatschappij, wat vaak gepaard gaat met intense woede-uitbarstingen en driftbuien. In deze module gaan we dieper in op de complexiteit van deze implosies en explosies en leer je effectief omgaan met deze uitdagingen, terwijl we tevens het belang van zelfregulatie benadrukken.

Bij het bespreken van kinderen met autisme mogen we niet voorbijgaan aan het belang van het gezin. De impact van de diagnose autisme op het gezin kan enorm zijn, en het is van cruciaal belang om het bredere perspectief te omvatten in deze opleiding. We zullen praktische handvatten aanreiken om samen te werken met het gezin, waarbij we aandacht besteden aan de ondersteuning van ouders en het creëren van een ondersteunende gezinsomgeving. Dit omvat het bieden van informatie, het delen van strategieën en het faciliteren van open communicatie binnen het gezin.

Deze module streeft ernaar om een diepgaand begrip te bieden van de complexiteit van implosies, explosies en zelfregulatie bij kinderen met autisme. We willen jou als onderwijsprofessional uitrusten met de kennis en vaardigheden om op een empathische en effectieve manier te reageren op deze uitdagingen. Bovendien erkennen we het belang van het betrekken van het gezin en bieden we concrete tools en ondersteuning om samen te werken met ouders en de gezinsdynamiek te versterken.

Katrien Vrancken

Auti Coach

Jouw docente

Laat ik me even voorstellen. Ik ben Katrien Vrancken. Mijn doel in dit leven is om kinderen en ouders te ondersteunen zodat er basisrust in het leven van de kinderen met autisme kan zijn. Hierdoor breng je rust in een gezin, in hun hoofd zodat er ruimte is om te kunnen groeien en stralen.

 

In alles wat ik doe, ga je merken dat ik zowel mijn persoonlijke en professionele ervaring met jullie ga delen. Mijn doel is om jullie zoveel mogelijk inzicht in de leefwereld van autisme te geven en ga ik jullie onderdompelen, omdat ik weet uit ervaring, hoe belangrijk dat is. Alles wat je in deze opleiding gaat doen, lijkt allemaal gemakkelijk op papier, maar mijn principe is dat je moet gevoeld hebben wat het met je doet. Zo weet je ook wat kinderen met autisme kunnen ervaren als je een bepaald iets met hun doet.

 

Zelf ben ik mama van vier jongens en één meisje, drie pubers en nog twee kleine peutertjes. Al heel snel in mijn mama zijn is de diagnose autisme gevallen. Nu zijn het pubers dus ik kan gerust zeggen dat ik de meeste stadia al doorlopen heb. Alle struggles die ze zelf ervaren maar ook als ouder. Gedurende een lange periode is dit een donker stuk in mij geweest en heb ik ook alle rouwfases meegemaakt.

 

Nu kan ik zeggen dat de diagnose autisme mij heeft geholpen in mijn persoonlijke groei en dat ik rust heb gevonden. Ik ben er van overtuigd dat de weg die ik hierdoor afgelegd heb, ervoor gezorgd heeft dat ik nu kinderen en ouders kan begeleiden en mijn kennis met jullie kan delen.

 

Mijn toegevoegde waarde aan deze opleiding is:

✓ mijn ruim 2 decennia ervaring in het buitengewoon onderwijs;

✓ mijn ervaring in het begeleiden van kinderen en jongeren met autisme;

✓ mijn ervaringsdeskundigheid als mama van zijnde;

✓ de kennis dankzij mijn studies en verschillende coachopleidingen.

 

Ik kijk er naar uit om mijn enthousiasme en inzichten met je te delen.

AnsPhotography_2022_business_Zonnekind_social__Z2A8879.jpg
Katrien in coachsessie

Jouw investering

WAT IS DE PRIJS ?

De investering voor de opleiding 'Autisme Specialist' bedraagt 897€ (741,32 excl BTW).

 

Deze prijs in inclusief btw 21%, lunch, drank & tussendoortjes tijdens de lesdagen, creatieve en andere werkmaterialen en toegang tot je persoonlijke Zonnekind Academy. Je behoudt tot 3 jaar na je opleiding toegang tot je Academy.

BETALING

De opleiding gaat door van zodra er 4 inschrijvingen zijn. Het kan dus zijn dat je even geduld zult moeten hebben. Van zodra het minimale aantal inschrijvingen bereikt is, ontvang je je factuur.

Je ontvangt na het invullen van het inschrijfformulier zo snel mogelijk (rekening houdend met het aantal inschrijvingen) de factuur. Van zodra wij je betaling ontvangen hebben, ben je zeker van je plaats.

ALGEMENE VOORWAARDEN
De algemene voorwaarden verbonden aan deze opleiding vind je hier

Veelgestelde vragen

 • Kindercoaching
  Autisme Vertrekkende vanuit jouw ervaring gaan we opzoek naar oplossingen die jou en je gezin kunnen verder helpen. Katrien helpt je om meer inzicht te krijgen in het gedrag van je kind en hoe je het best met dit gedrag kan omgaan. Ook hoe je door aanpassingen in je thuissituatie meer rust kan creëren. Ik kan ook dienen als aanspreekpunt voor de school van je kind. Samen met jou kunnen we een sensorisch profiel opmaken. Door het laten maken van een sensorisch profiel krijg je inzicht over hoe je kind prikkels verwerkt en erop regeert. Hierdoor kan er gerichter hulp worden geboden. Faalangst Steeds meer kinderen en jongeren worden geconfronteerd met faalangst. De kenmerken van faalangst zijn onder meer buikpijn, hoofdpijn, geen zin om naar school te gaan, concentratie-moeilijkheden, overmatig piekeren, stresssignalen zoals vaak moeten plassen, zweten, hartkloppingen enz. Het faalangstmonster doet heel wat met een kind. Veel volwassenen gaan er vanuit dat de faalangst er wel zal uitgroeien naarmate het kind ouder wordt, maar gebeurt niet. Het faalangstmonster wordt steeds groter en groter en voedt zich met de negatieve doemgedachten van het kind en wint aan sterkte met de jaren. Het zelfvertrouwen van kind gaat recht evenredig naar beneden naarmate het faalangstmonster aan kracht wint. Hoogsensitiviteit Hoogsensitieve kinderen en jongeren hebben vaak een groot inlevingsvermogen, kunnen goed luisteren, zijn warm en trouw. Deze kinderen denken lang na over gebeurtenissen en komen daar later op terug. Zij dragen andere kinderen een warm hart toe en zijn zeer begaan met het welzijn van dierbaren. ​Hoogsensitiviteit is geen stoornis of ziekte! Hoogsensitieve kinderen hebben moeite met het verwerken van prikkels.
 • Sprankelavonden
  Momenteel zijn er geen Sprankelavonden ingepland.
 • Workshops
  Een overzicht van alle geplande workshops voor kinderen en/of ouders vind je in onze agenda.

Deze opleiding in je school of netwerk?

Je kan 't Zonnekind naar jouw school laten komen voor een opleiding of maat of een pedagogische studiedag over dit onderwerp of een ander onderwerp.

Wens je een offerte om deze opleiding te laten plaatsvinden in jouw school, organisatie of ondersteuningsnetwerk? Vraag deze dan aan via welkom@tzonnekind.com

Vanessa Lauwers_docente_'t Zonnekind
bottom of page