Auti Coaching

Autisme is een ontwikkelingsstoornis waardoor de informatie in de hersenen anders verwerkt wordt en daardoor wordt de wereld op een heel andere manier beleefd. Geen enkele persoon met autisme is hetzelfde doordat de informatieverwerking bij elke persoon anders is. De diagnose wordt gesteld door een multidisciplinair team op basis van gedragskenmerken en moet bevestigd worden door een psychiater. 

autism_edited.jpg

De kenmerken van autisme kunnen terug gebracht worden tot twee grote domeinen.

Beperking op het vlak van sociale communicatie en sociale interacties in meerdere situaties.

Bijzonderheden op vlak van interesses, activiteiten en gedragingen. 
Heel vaak is er ook sprake van over en onder prikkeling.

De kenmerken kunnen van situatie tot situatie en van moment tot moment verschillen. Mensen met autisme functioneren het beste als ze een basisrust ervaren. 

 

Om deze basisrust te kunnen geven is het soms nodig om begeleiding in te schakelen.

Als ouder sta je heel dicht bij je kind en vraag je je misschien ook af hoe je je kind nog verder kan helpen. Soms heb je twijfels, stress of heb je behoefte aan een luisterend oor, tips of ondersteuning om in de thuissituatie de basisrust te kunnen voorzien. 

Wie is jouw Auti Coach?

foto katrien vrancken.jpg

Katrien Vrancken
Auti & ADHD Coach

Bij mij kan je terecht voor:

Kindercoaching;  we gaan kijken naar de hulpvraag en dan zoeken we samen naar oplossingen die vanuit het kind komen. We bekijken wat werkt en helpt om het kind verder te laten ontplooien en om toekomstgericht basisrust te kunnen geven. 

 

Ouderbegeleiding:  Als ouder ken jij je kind het beste. Vertrekkende vanuit jouw ervaring gaan we opzoek naar oplossingen die jou en je gezin kunnen verder helpen. Ik help je om meer inzicht te krijgen in het gedrag van je kind en hoe je het best met dit gedrag kan omgaan. Ook hoe je door aanpassingen in je thuissituatie meer rust kan creëren. Ik kan ook dienen als aanspreekpunt voor de school van je kind.

 

Psycho-educatie: door psycho-educatie krijg je meer inzicht en duidelijkheid over wat de diagnose inhoudt, welke handvaten er nodig zijn om met de diagnose om te gaan en hierdoor ook acceptatie. Je leert wat de sterke kanten en minder sterke kanten zijn van iemand met autisme en wat zij/hij nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

 

Sensorisch profiel opmaken: Sensorische informatie verwerken is iets dat bij kinderen met autisme anders verloopt. Om goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen goed verwerkt worden. Het speelt ook een rol in het social emotionele ontwikkeling. De problemen kunnen zich uiten in het vermijden (te veel) opzoeken (te weinig). Hierdoor kunnen de kinderen druk, extreem rustig (in hun bubbel gaan zitten) emotioneel en zelfs heel extreem reageren. Door het laten maken van een sensorisch profiel krijg je inzicht over hoe je kind prikkels verwerkt en erop regeert. Hierdoor kan er gerichter hulp worden geboden. 

"Katrien speelt vanuit haar eigen ervaringen (zowel professioneel als privé) snel in op de zeer diverse vragen en situaties waar je als ouder met een kind met autisme (ASS) mee wordt geconfronteerd. Het is aan de kleine dingen dat je merkt dat ze echt in het hoofd van iemand met ASS kan kijken. Ze gaat bv. nooit tegenover jouw zoon/dochter zitten, altijd naast hem en houdt rekening met moeilijke drempels die hij/zij zelf moet overwinnen. Ze pakt moeilijke onderwerpen aan op een kindvriendelijke manier: via knutsel opdrachten en leesboekjes gaat ze gesprekken met hem/haar aan en tracht hem/haar zo te begeleiden."

Banners webinars website.jpg