top of page
Katrien in coachsessie

AUTISME

Autisme

                     is veel meer dan geen oogcontact te durven maken. Het is een ontwikkelingsstoornis die invloed heeft op hoe iemand communiceert en sociale interacties ervaart. Bij 't Zonnekind is onze autismebegeleiding anders omdat we geen diagnose nodig hebben om aan de slag te gaan. Wij zijn er om te helpen met psycho-educatie en praktische tips en tools die zowel thuis als in de klas kunnen ondersteunen. Ons doel is om kinderen en hun omgeving te voorzien van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de uitdagingen van autisme effectief aan te pakken, waardoor ze beter kunnen functioneren en zich gelukkiger voelen in hun dagelijks leven.

Enkele kenmerken m.b.t. faalangst die je mogelijks bij jouw kind herkent:

  • Moeite met sociale interactie: Bijvoorbeeld moeite hebben om oogcontact te maken, moeite hebben met het begrijpen van non-verbale signalen zoals gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal, en moeite hebben met het initiëren en onderhouden van gesprekken.

  • Beperkte interesses en repetitief gedrag: Bijvoorbeeld een sterke focus op specifieke onderwerpen of activiteiten, en het herhalen van bepaalde bewegingen, woorden of routines.

  • Moeite met veranderingen: Bijvoorbeeld moeite hebben met onverwachte veranderingen in routines of omgeving, en angstig of gestrest worden door veranderingen.

  • Sensitiviteit voor zintuiglijke prikkels: Bijvoorbeeld gevoeligheid hebben voor geluiden, lichten, aanrakingen of smaken, of juist minder gevoeligheid hebben voor pijn.

  • Moeite met taal en communicatie: Bijvoorbeeld moeite hebben met het begrijpen van taal en het gebruik van taal in sociale situaties, zoals moeite hebben met het stellen en beantwoorden van vragen.

  • Moeite met fantasie en verbeelding: Bijvoorbeeld moeite hebben met het begrijpen van sarcasme, metaforen en figuurlijk taalgebruik, en moeite hebben met het bedenken van nieuwe manieren om te spelen.

  • Afwijkende ontwikkeling van spraak en taal: Bijvoorbeeld vertraagde spraakontwikkeling, herhalen van woorden of zinnen (echolalie), en het moeilijk vinden om te beginnen met praten.

faalangsmonster_er_samen_tegenaan.jpg

Ontwikkeling van kinderen met autisme

Kinderen met autisme hebben vaak een unieke ontwikkelingsweg, waarbij ze moeite kunnen hebben met sociale interacties, communicatie en flexibiliteit in denken en gedrag.

 

Ze kunnen sterke interesses hebben in specifieke onderwerpen en moeite hebben met het begrijpen van sociale signalen en emoties. In de huidige maatschappij en onderwijsomgeving kunnen ze vastlopen doordat ze niet altijd begrepen worden en niet altijd voldoende ondersteuning krijgen die afgestemd is op hun behoeften.

 

Het rigide onderwijssysteem met nadruk op standaardisatie en sociale vaardigheden kan voor hen uitdagend zijn, omdat ze moeite hebben met veranderingen en behoefte hebben aan voorspelbaarheid en structuur.

 

Daarnaast kunnen prikkels zoals geluid, licht en drukte overweldigend zijn, waardoor concentratie en prestaties kunnen afnemen. Sociale interacties zijn vaak ingewikkeld, waardoor ze zich geïsoleerd kunnen voelen en het moeilijk vinden om vriendschappen te sluiten. Dit alles kan leiden tot frustratie, angst en zelfs depressie als gevolg van sociale en academische mislukkingen.

 

Het is essentieel om inclusieve onderwijspraktijken te bevorderen die rekening houden met de unieke behoeften van kinderen met autisme, zodat ze zich volledig kunnen ontwikkelen en hun potentieel kunnen bereiken. Tijdens een begeleidingstraject doen we ons best om ook de school te betrekken.

Hoe gaan we te werk?

Onze aanpak in het begeleiden van kinderen met autisme onderscheidt zich door een holistische benadering waarbij het kind en zijn of haar behoeften centraal staan. We richten ons niet alleen op het kind, maar ook op het gezin en de bredere contexten waarin het kind zich bevindt. Dit betekent dat we samenwerken met ouders, leerkrachten en andere betrokkenen om een omgeving te creëren die het kind ondersteunt en begrijpt.

Wat onze aanpak uniek maakt, is de combinatie van professionele expertise en persoonlijke ervaring. Onze specialiste, Katrien Vrancken, is niet alleen professioneel geschoold in autismebegeleiding, maar ook ervarings-deskundige als moeder van kinderen met autisme. Dit biedt een unieke perspectief en empathie in de begeleiding.

We bieden praktische ondersteuning en advies op maat. Dit omvat psycho-educatie, waarbij we ouders en kinderen helpen om autisme beter te begrijpen, en praktische tips en tools die zowel thuis als in de schoolomgeving kunnen worden toegepast.

Onze aanpak is flexibel en aanpasbaar aan de individuele behoeften van elk kind en gezin. We geloven in een partnerschap met ouders en andere betrokkenen, waarbij we samenwerken om de beste resultaten te behalen voor het kind. Dit omvat regelmatige evaluaties en aanpassingen om ervoor te zorgen dat de begeleiding effectief blijft.

Door onze unieke aanpak streven we ernaar om niet alleen de vaardigheden en ontwikkeling van kinderen met autisme te verbeteren, maar ook om de algehele kwaliteit van leven te verhogen en de gezinsdynamiek te versterken. We willen een positieve en blijvende impact hebben, niet alleen op het kind, maar op alle betrokkenen in hun omgeving.

Katrien in coachsessie
bottom of page